Regler

Tävlingen följer IFSS regler med följande tillägg

Pulka

Hundarna får anspännas i par i pulkastil. Mittskalm ska då användas och denna ska nå framför bogen (ca 5 cm) på den bakersta hunden/hundarna. Skalmen får även finnas hela vägen fram till ledarhunden.  Skalmens ände ska vara konstruerad så att den inte kan skada en framförvarande hund.

Vaccinationer

Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning mot bandmask (Echinococos).

Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:
  • Hund (valp) under ett års ålder- tidigast tio veckors ålder
  • Hund ska vara vaccinerad vid cirka ett års ålder och därefter får den senast utförda vaccinationen inte vara utförd för mer än 4 år sedan.
  • Vid förstagångsvaccination eller för hund som inte vaccinerats vid cirka ett års ålder ska vaccinationen vara gjord minst 14 dagar före tävlingen.
     

Ålder

Deltagande hundar skall vara minst 18 mån gamla på startdagen