Vildmarkens draghundsklubb

Vildmarkens draghundsklubb bildades 2014 med sytfe att kunna arrangera draghundstävlingar samt att medlemmarna skall kunna deltaga på olika typer av tävlingar runt om i världen.

Målet är att skapa en miljö kring Nornäs för att kunna arrangera draghundstävlingar samt att kunna hålla permanenta spår öppna under vintersäsong och att ge möjlighet för bra barmarkskörning resterande del av året.

Detta för att kunna bevara sportens intresse och ge möjlighet för nya förare och hundar att komma in i draghundsporten.
Alla raser och olika typer av draghundskörning är välkomna.

Nya medlemmar välkommna!