Meritering
Siberian Husky

Vi är mycket glada för att vi i Vildmarksracet 2016 kan erbjuda meritering för Siberian Husky.

Information till dig som startar med registrerade siberian husky på Vildmarksracet 2016:

Svenska Polarhundklubben, SPHK, är den svenska special klubben för renrasiga siberian husky. Sedan många år tillbaka har SPHK tillsammans med Svenska Kennelklubben (SKK) arbetat fram meriteringsregler som visar att hunden är en god draghund. SKK registrerar alla tävlingsresultat (enligt fastställt regelverk) för varje enskild siberian husky som tävlar på en godkänd tävling.

Vildmarksracet 2016 är en godkänd tävling, och följande gäller för att dina hundars resultat skall bli registrerat:

  • Alla hundar i spannet skall enbart bestå av renrasiga Siberian Husky i C-klass och skall lämna meriteringsblankett vid registering.
  • För godkännande av meritering gäller att tre spann i aktuell C-klass fullföljt hela tävlingen oavsett antal startande i klassen.
  • Ett spann kan endast bestå av renrasiga siberian husky registrerade i SKK eller i FCI  (eller AKC/CKC eller KC)


Meriteringsblankett hittar du på http://www.sphk.se/sphk/pdf/blankett/, Provblankett 2012-2016, för Siberian Husky gäller SPHKs Dragprov 20 + .

Väljer en förare att INTE lämna meriteringsblankett flyttas den tävlande till A-klass och resultatet redovisas i A-klass.

OBS! För utlandsregistrerade hundar skall kopia på stamtavla lämnas.

Avgiften för registrering är 55:- per spann och betalas före start till Rasklubbens representant i sekretariatet i Nornäs. Möjlighet att betala via Swish på1232766889 finns nu tillgängligt.

Frågor angående ovanstående eller meritering välkommen att kontakta representant från Rasklubben för Siberian Husky

Helle Sörensen
epost: polarpilen@gmail.com eller tel: +46 761058971

// SPHKs rasklubb för siberian husky