Tävlingsbeskrivning

  • Tävlingen körs på 2 slingor på ca 60 km med ett obligatoriskt stopp på 4 timmar emellan
  • Under det obligatoriska stoppet finns möjlighet för att prova ut och testa sina checkpointrutiner
  • Start, checkpoint och mål sker på samma område lättilgängligt till parkering och boende
  • Öppen start mellan 09:00 - 11:00